Disclaimer

De websites
student-rooms.com

opkotin.be
opkotinantwerpen.be
opkotinbrussel.be
opkotingent.be
opkotinhasselt.be
opkotinkortrijk.be
opkotinleuven.be
inbruggeopkot.be

worden beheerd door:
Untitled-1-e1423409226210
UPGRADE ESTATE NV, Burggravenlaan 31, 9000 Gent (België)

Het gebruik van één of meerdere van deze sites houdt in dat je de volgende artikels integraal aanvaardt. Voor alle commerciële aangelegenheden gelden, naast deze artikels, de algemene voorwaarden van Upgrade Estate NV.

De medewerkers van ‘Op Kot in’ + ‘student-rooms’ doen hun best om de juistheid van de informatie op deze website zo goed mogelijk te controleren. Alle gegevens en informatie zijn echter geheel vrijblijvend. Noch Upgrade Estate NV noch de medewerkers van deze website kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden. We raden je dan ook aan de juistheid van de aangeboden informatie na te kijken voor je een overeenkomst afsluit met een verhuurder.

Verder wil ‘Op Kot in’ + ‘student-rooms’ duidelijk stellen dat er geen verband is met enige Huisvestingsdienst. De informatie op deze website valt dan ook niet binnen de kwaliteits- en selectiecriteria van de Huisvestingsdienst.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de vormgeving van deze website, de logo’s en de opbouw van de website en de databanken behoren toe aan Upgrade Estate NV.

De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving betreffende auteursrechten. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Upgrade Estate.

Elke vorm van deeplinking, in het bijzonder inline linking en/of framed linking, dat strijdig is met het merken– of databankenrecht, het exclusieve recht op reproductie en de wet op de handelspraktijken en waarvoor geen schriftelijke toestemming is verschaft door Upgrade Estate kan met alle juridische middelen tot strafsancties leiden conform het gemeen en bijzonder strafrecht.

De personen die foto’s en / of afbeeldingen toevoegen aan hun aanbiedingen verbinden zich ertoe uitsluitend afbeeldingen en foto’s te gebruiken die niet in strijd zijn met auteurswetten en goede zeden.

Hoewel Upgrade Estate NV zijn best doet om de webste 24 op 24 en 7 dagen per week bereikbaar te houden, behouden we ons het recht de toegang tot de website te beperken of af te sluiten zonder voorafgaande mededeling. Upgrade Estate NV of de medewerkers van de website kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor gevolgen van een mogelijke onderbreking van de toegang.

We behouden ons ook het recht specifiek bepaalde mensen de toegang tot de website of delen ervan te weigeren zonder voorafgaande mededeling.

Upgrade Estate NV neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de informatie op websites of pagina’s waarnaar een link wordt gelegd vanop deze website. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en wettelijkheid van de inhoud van die andere websites of pagina’s ligt volledig bij de beheerders van die websites of pagina’s.

Upgrade Estate NV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het registreren als kotbaas, inschrijven voor de nieuwsbrief, of het verzenden van een e-mail geeft een gebruiker of bezoeker Upgrade Estate NV de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Upgrade Estate NV, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, ook door derden. Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Je kan je aanvraag tot inzage, correctie of verzet bekomen via ons contactformulier. Bij wijziging of verwijderen van je informatie zijn we echter niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer de diensten op de website voor jou niet meer naar behoren functioneren.

Bij eventuele geschillen zal er eerst tussen de verschillende partijen onderling tot een overeenkomst gezocht worden. Indien er rechtspraak van toepassing is, geldt alleen de Belgische rechtspraak en de rechtbank van Gent.